12 lut 2015

Jest sprawa


"Senat skończył prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Politycy zignorowali tysiące głosów poparcia dla zapisów, które pozwoliłyby "zwykłemu Kowalskiemu" zarobić na własnym wiatraku czy ogniwach fotowoltaicznych. Zaproponowali inne rozwiązanie, które będzie korzystne jedynie dla spółek energetycznych, a nie dla obywateli.

Jest jednak szansa, że posłowie ponownie staną po stronie obywateli i odrzucą niekorzystne zmiany zrobione w Senacie. Poprośmy posłów o utrzymanie swojego stanowiska. Niech wiedzą, że nie chcemy być oszukiwani!"

Jak to zrobić? Wyślij e-maila do posła/posłanki, o przykładowej treści "Apeluję o odrzucenie senackich zmian w ustawie o OZE i przywrócenie poprawki prosumenckiej w kształcie przyjętym już raz przez Sejm. Stańcie po stronie obywateli, a nie koncernów energetycznych!"

Nie znasz żadnego posła? Wrzuć taki apel na ich facebookowy profil lub fanpage ich partii:
https://www.facebook.com/polskie.stronnictwo.ludowe.psl
https://www.facebook.com/kppis
https://www.facebook.com/sojusz
https://www.facebook.com/PlatformaObywatelska
https://www.facebook.com/solidarnapl
https://www.facebook.com/TwojRuchpl
https://www.facebook.com/pages/Bezpieczeństwo-i-Gospodarka/560276687439066


Możesz też podpisać petycję: zmienmy.to/petycja/apel-do-sejmu-prosimy-o-poparcie-rozwiazan-korzystnych-dla-ludzi-nie-koncernow-energetycznych/

Swoją drogą ciekawe są powiązania pomiędzy licznymi posłami PO a spółkami energetycznymi w Polsce :-/

 

O co chodzi z tymi prosumentami? 
"Rozwój technologii (np.panele fotowoltaiczne) pozwala ich użytkownikom na produkcję energii elektrycznej nie tylko na własne potrzeby, ale także na sprzedaż. W ten sposób użytkownicy sieci energetycznej stają się prosumentami energii. Dokładnie tak jak już kilkanaście lat temu wskutek rewolucji internetowej z konsumentów informacji przekształcili się w prosumentów produktów cyfrowych.

Dzięki rewolucji energetycznej coraz więcej Niemców, czy Duńczyków częściowo uniezależniło się od firm energetycznych. Niektórzy poszli krok dalej, stając się dostawcą energii do sieci. W Polsce rozwój rynku prosumenta utrudnia przestarzałe prawo. Nakłada ono na potencjalnych prosumentów szereg zbędnych wymogów, utrudniających wytwarzanie energii na własne potrzeby, a także jej ewentualną sprzedaż.


Edit: No, i warto listy pisać? Warto :-)
Kilka dni temu Sejm odrzucił poprawki Senatu i przyjął poprawkę prosumencką do ustawy o OZE (odnawialnych źródłach energii). "Energetyka obywatelska to ogromna szansa na zrównoważony rozwój– dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego, podnoszeniu konkurencyjności, powstawaniu nowych miejsc pracy, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw." mówił fragment petycji do Senatu z prośbą o poparcie poprawki.
 

Brak komentarzy: