13 lut 2012

Zły pył

Nie, to nie nazwa punkowej kapeli (choć jest do wzięcia, nie roszczę sobie żadnych praw).
To raczej ostrzeżenie dla mieszkańców Opola - od kilku dni stężenie pyłu PM w powietrzu przekracza dopuszczalne normy.  Lepiej nie wietrzyć mieszkań, nie wychodzić na spacery z dziećmi, nie oddychać.

Szkoda, że strona, na której można sprawdzić aktualne stężenia różnych związków w Opolu jest nieprzejrzysta, normy podane są tylko dla dwutlenków siarki i azotu (look), a skąd ja - laik totalny- mam wiedzieć, że wskaźnik pyłu zawieszonego powyżej 200 to już przekracza stan alarmowy (i to czterokrotnie)? Poza tym w pomiarach pojawiła się niepokojąca mnie radiacja - martwić się tym już teraz, dzwonić do służb specjalnych czy czekać na alarm?

Skąd ten pył? Jak donosi strona miasta Opola "Pył PM 10 powstaje głównie w wyniku procesu niecałkowitego spalania tworzyw sztucznych, płyt meblowych zawierających tworzywa sztuczne.Największym zagrożeniem związanym z pyłem dla zdrowia ludzkiego są jego dwie właściwości:
- rozmiar cząsteczki, w związku z tym mogą wnikać do układu oddechowego i krwionośnego powodując zwiększone ryzyko zachorowań oraz ogólne osłabienie tych układów, 
- skład chemiczny cząstki: na powierzchni pyłów przenoszone są toksyczne związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, takie jak: metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm, ołów) oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym benzo(a)piren."

Kto spala śmieci na nielegalu? Krasnoludki?

Brak komentarzy: